EXTRAVISIE

Voor (oud) ATMA studenten:

De Extravisie is bedoeld om studenten van Atma extra oefening aan te bieden zodat zij hun coachvaardigheden verder kunnen ontwikkelen onder professionele begeleiding.

Van veel studenten horen wij dat zij behoefte hebben aan extra oefening, aandacht en ondersteuning in coachvaardigheden onder professionele begeleiding.

Daarom organiseren wij speciaal voor (oud) Atma studenten, tegen een zwaar gereduceerde prijs, Extravisie-oefendagen en -avonden.

Wat houdt Extravisie in

Extravisie biedt gelegenheid tot extra oefening voor studenten ter bevordering van coachvaardigheden en het aanscherpen van kennis voor een efficiëntere aanpak als professional.

Hoe: Per groep wisselen studenten in rol van coach, coachee en observatoren in het oefenen van een coachgesprek.  De student in de coachrol formuleert zijn eigen leerdoelen/aandachtspunten. De begeleider richt zich tijdens de oefensessie op het bewust leren hanteren van de gesprekstechnieken en tools van de coach en de manier waarop de coach hiermee omgaat in interactie met de coachee en in relatie met zijn eigen leerdoelen/aandachtspunten. De coach krijgt de gelegenheid bij zichzelf te onderzoeken waar hij in de situatie tegenaan loopt en hoe hij manieren kan bedenken om anders met de situatie om te gaan. Zo kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd en geoefend worden met nieuw gedrag teneinde de coachee met zijn vraag effectiever en meer afgestemd te ondersteunen.

Wat levert het op?

Verbreding, verdieping, aanscherpen van coachvaardigheden en kennis, meer praktijkoefening, slagvaardiger, efficiënter, succesvoller als coach.

Kortom 

Extravisie is gericht op het beroepsgericht leren onder begeleiding van een professional zodat de student zich verder kan ontwikkelen als coach. Aandacht voor de student met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen staan hierbij voorop.

Voor wie? 

  • Wanneer je extra behoefte hebt aan praktijkervaring.
  • Indien je meer zelfvertrouwen wilt creëren m.b.t. je vaardigheden als coach.
  • Wanneer je van je mentor het advies hebt gekregen meer aandacht te besteden aan je vaardigheden.
  • Indien je gezakt bent voor je praktijkexamen.
  • Oud Atma studenten die behoefte hebben om kennis en vaardigheden op te frissen.

Aantal deelnemers: 

Min. 2 en max 4 personen op 1 supervisor. Mogelijkheid voor meerdere groepen op dezelfde dag of dagdeel afhankelijk van de vraag.

Extravisie is af te spreken voor een zelf samengestelde groep. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Deelnamekosten: €98 p.p. incl. BTW vanaf groep van 3 personen.  €85 p.p. incl. BTW bij deelname van groep van 2 personen.

Locatie:

Bussum.

Docenten: 

Mariëlla Bout en Jolanda van der Pol.

Informatie en aanmelden:

Meld je aan via deze website bij contact in het hoofdmenu of tel: 06 24 76 99 51

Advertenties