Coaching

‘Je kunt anderen niets leren, je kunt ze hooguit leren de kennis in zichzelf te ontdekken.’ Galileo 

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

 • bewustwording en persoonlijke groei
 • het vergroten van zelfvertrouwen en
 • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

Coach en gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.

Coaching is bedoeld voor mensen die door middel van persoonlijke begeleiding meer zicht wensen te krijgen op hun eigen mogelijkheden en beperkingen in hun functioneren en hun zelfsturend vermogen willen vergroten.

Bij een coachingstraject staat het vergroten van het bewustzijn ten aanzien van denken, voelen, handelen en willen centraal. Er wordt tijdens de coaching gewerkt aan bewustwording van gedrag en diepere, onbewuste drijfveren. Dit vergroot het zelfinzicht in structurele, belemmerende patronen en biedt handvatten om deze om te buigen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende methodieken.

Als lifecoach en kinder- en jongerencoach ben ik er voor:

 • Volwassenen
 • Studenten
 • Kinderen en Jongeren
 • Ouders
 • Twee- en meerlingen/de ouders in opvoed- en opgroeivragen van hun meerlingkinderen.

Lifecoaching: Lifecoaching leert je om je leven vorm te geven zoals jij dit wilt. Lifecoaching is er voor iedereen die persoonlijke doelen nastreeft en biedt ondersteuning op alle levensgebieden.

Jeugd- & oudercoaching: ondersteuning bij opgroeien, opvoeden, communicatie, gezinsdynamiek.

Coaching kan jou verder helpen bij:

 • het vergroten van zelfvertrouwen en/of vertrouwen in anderen
 • beter uiting willen geven aan wat en wie je bent en wat je belangrijk vindt
 • meer in verbinding willen staan met jezelf en vanuit je eigen kern met anderen
 • het zoeken naar een zinvolle richting in je leven
 • talentontwikkeling
 • studiekeuze
 • balans in werk en privé
 • vragen over opvoeding (meerlingen)
 • hooggevoeligheid
 • emotie-regulatie zoals verdriet en boosheid / driftbuien
 • slaapproblemen
 • grenzen aangeven
 • negatieve faalangst of andere angsten
 • verbeteren sociale vaardigheden
 • gedragsproblemen
 • pubertijd
 • concentratieproblemen of andere leerproblemen

Voor meer informatie, bel 06 24 76 99 51 of gebruik het contactformulier

Advertenties