Blijles

Blijles: begeleiding voor kinderen, jongeren en studenten die vastlopen of dreigen vast te lopen in het lager/middelbaar onderwijs of studie. Accent ligt op optimaal ontplooiing van talenten en welbevinden.

Blijles begeleiding is in principe voor leerlingen die een combinatie van de volgende problematiek vertonen:

  • leerproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • gedragsproblemen

De focus ligt niet op probleem van kinderen en jongeren, maar juist op het stimuleren van de wenselijke situatie.

Doelgroepen:

  • kinderen en jongeren die extra behoefte hebben aan lichte ondersteuning
  • kinderen en jongeren die meer intensieve ondersteuning nodig hebben.

Daarbij is een goede samenwerking met ouders en school erg belangrijk.

Voor u direct op zoek gaat naar externe hulp, adviseer ik u eerst enkele stappen te doorlopen. Zoek eerst hulp op school en stel het concrete probleem aan de orde. Belangrijk hierin is ook samen te onderzoeken wat er wel goed gaat en dit te benadrukken. Wat zou met extra zorg verbeterd kunnen worden? Houd rekening met het kind zelf, zijn leerstijl, karakter, de leeromgeving en de situatie thuis, wat kunt u als ouder doen?

Wanneer ondanks extra oefening en hulp van school en ouders de gewenste resultaten uitblijven, kan ik, als Kind- & Jongerencoach, uw kind wellicht verder helpen.

Mijn visie gaat uit van de kracht van het individu. Ieder mens is uniek en beschikt over talenten en kwaliteiten die het waard zijn te ontwikkelen. Sommigen zijn al duidelijk aanwezig, anderen zullen nog ontwikkeld gaan worden en (her)ontdekt. 

Ik sta voor een frisse benadering tijdens het coachen. Centraal staat uw kind. Het doel is  te begeleiden bij o.a. het versterken van de eigen identiteit en zelfvertrouwen, het vergroten van weerbaarheid en zelfredzaamheid, het sociaal vaardiger worden, impulscontrole, emotieregulatie en het bevorderen voor wenselijk gedrag. Een toename van de aan te leren vaardigheden van uw kind hangt samen met meer motivatie en leidt tot betere schoolprestaties.

In mijn werkwijze gebruik ik verschillende interventies in de vorm van spel en creativiteit, afgestemd op de persoonlijke ondersteuningsbehoeften van het kind; wat heeft dit kind in de context van zijn/haar eigen systeem nodig?

Blijles is geen huiswerkbegeleiding. Waar het wel om gaat: je weer BLIJ voelen

Mocht uw kind ondersteuning nodig hebben en op een leuke en uitdagende manier willen blijlessen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Advertenties