2B1: Tweeling-of meerlingen vraagstukken.

2B1: Tweeling-of meerlingen vraagstukken.

De coaching richt zich op het loslaten, een eigen identiteit ontwikkelen en individu worden: één te zijn met jezelf, 2B1!

Vastlopen op het gebied van zelfstandig wonen, studiekeuze, werk,  aangaan van relaties of gevoelens van onzekerheid, angst, rivaliteit, concurrentie en jaloezie kunnen een grote rol spelen.

Wie ben ik? Opgroeien binnen een twee- of meerlingen realtie heeft invloed op de ontwikkeling van de eigen IK. Die speciale band tussen meerlingen, immers al ontstaan, geboren en opgegroeid in relatie met de ander(en) maakt de onderlinge band vaak zo hecht en het afhankelijk zijn van de ander groot. Dit kan leiden tot minder hechting aan de ouders of later in het leven met anderen of je partner. Het tegenovergestelde kan ook voorkomen, waardoor er binnen de meerlingrelatie veel competitie, jaloezie en strijd plaatsvindt.

In de 2B1 coaching gaat het om aandacht voor zowel eeneiige of twee-eiige meerlingen. Wat is daarvan de invloed op de ontwikkeling van je IK?

Mijn eigen ervaring en vraagstukken in het opgroeien als ‘de ene helft’ van een twee-eiige tweeling hebben mijn interesse gevormd in het onderwerp tweelingen. Wat me op is gevallen is dat er nauwelijks tot geen aandacht noch herkenning is in de hulpverlening voor de mogelijk gerelateerde problematiek die bij huidige klachten een rol kunnen spelen.

Voor meer informatie, bel 06 24 76 99 51 of gebruik het contactformulier

Advertenties